ISO 9001:2000
certificate, valid until
February 20, 2010AQAP 2110
certificate, valid until
May 15, 2009


Черно Море АД - Варна е наследник на основаното през 1966 година държавно предприятие за производство и доставка на навигационни радарни системи с военно и гражданско предназначение.
От 2000 г. “Черно море” е акционерно дружество със 100% частен капитал.

Производственият спектър включва:

навигационни радарни системи, специални наземни радари, брегови радарни системи, радари за обзор на летищното поле, модулни механични конструкции за апаратурата на контролни зали и центрове.