ISO 9001:2000
certificate, valid until
February 20, 2010AQAP 2110
certificate, valid until
May 15, 2009

:: Пазарни позиции ::

Мениджърският екип развива дългогодишни контакти с :

“Northrop Grumman Sperry Marine” Холандия - фирма с най-голям пазарен дял в света за производство и дистрибуция на радари

Ръководство въздушно движение в Р. България

Главна дирекция „Гранична полиция”

Министерство на отбраната на Р. България

Български военноморски флот

„Арсенал“ АД

Дружеството е единствения производител в Р. България на морски и речни радиолокационни станции и средства за навигация.