ISO 9001:2000
certificate, valid until
February 20, 2010AQAP 2110
certificate, valid until
May 15, 2009


:: Работа ::

Реф. No :MK01          
Позиция :Специалист, маркетинг и търговия - 3
Категория :Електроника/Електротехника, Машиностроене, Търговия, Маркетинг
Ниво :Експертен персонал без ръководни функции          
Описание :Вие се интересувате от работа в динамична среда. Водени сте от желанието да участвате във създаването на високотехнологични продукти от етапа на проектиране до внедряване в производството и постоянното им усъвършенстване, гарантиращо най-пълното задоволяване на изискванията на клиентите. “Черно море” АД е високотехнологично предприятие занимаващо се с разработката и производство на електронна, радионавигационна, радиолокационна техника и механична обработка. За да гарантираме, че нашият амбициозен колектив ще продължи успешно да се справя със все по-вълнуващи предизвикателства създавайки нови уникални изделия, ние се нуждаем от квалифицирани и мотивирани нови сътрудници. ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: Проучване на пазара и конкурентни фирми и продукти. Подготовка и участие в панаири и изложби. Офериране на продукция и подготовка на търговски договори. Подготовка на рекламни материали. ФИРМАТА ПРЕДЛАГА: - Трудов договор, социални и здравни осигуровки, 5 дневна работна седмица; - Основно месечно възнаграждение,
Изисквания :- Висше образование – икономическо или техническо завършили след 2000 г. - Маркетинг и мениджмънт, Инженер елекроник - Владеене на английски /немски/ език - Компютърна грамотност - Microsoft Office - Professional, Internet
Документи :Очакваме вашата автобиография (CV), мотивационно писмо и актуална снимка на нашия e-mail адрес: jobs@tchernomore.com или по поща