ISO 9001:2000
certificate, valid until
February 20, 2010AQAP 2110
certificate, valid until
May 15, 2009

:: Технологични възможности ::

• Леярна – леене в земя и под налягане на алуминий;
• Цехове за механична обработка чрез стружкоотнемане на ротационни и корпусни детайли, зъбни колела;
• Цехове за обработка на стоманен и алуминиев листов материал;
• Цехове за химична обработка – галванични и лакобояджийски покрития;
• Цех за производство на печатни платки;
• Цех за монтаж на печатни платки;
• Цех за монтаж и изпитване на електроапаратура;
• Инструментален завод;
• Лаборатория за електрически и механико – климатични изпитания.