ISO 9001:2000
certificate, valid until
February 20, 2010AQAP 2110
certificate, valid until
May 15, 2009

ЧЕРНО МОРЕ АД

бул. Вл. Варненчик № 256
9000 Варна

Изпълнителен директор
Тел.: +359 52 500 535
Факс: +359 52 500 545
E-mail: office@tchernomore.com

Маркетинг
Тел./Факс: +359 52 500 532
E-mail: sales@tchernomore.com

Пласмент
Тел.: +359 52 500 523