ISO 9001:2000
certificate, valid until
February 20, 2010AQAP 2110
certificate, valid until
May 15, 2009

:: Изпълнение на инженерингови проекти ::

• Изграждане на брегови радиолокациоони системи за наблюдение на корабния трафик;

• Антени с хоризонтална поляризация за 3 см. диапазон с дължина – 7,9 и 18-21 фута;

• Набор приемо – предаватели с 4, 12 и 25 kW импулсна мощност с високочувствителни приемници с логаритмична или линейна характеристика;

• Индикаторни устройства и модули за съпровождане до 200 цели, с възможност за компресия и предаване на радиолокационна информация за целите.
Фирмата е реализирала такива проекти за нуждите на флота БМФ, Гранична полиция, Морска администрация на Р. България, за Словакия и частично за Финландия.

• Радарни системи за обзор на летателно поле, осигуряващи наблюдение на летища при намалена видимост;

• Механични конструкции за конзоли за оборудване на диспечерски пунктове на летища.